Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. év végén az alábbi településeken változik a hulladékszállítás menetrendje!
2019. december 25-én (szerdán) és 2020. január 1-én (szerdán) esedékes kommunális hulladékszállítás az alábbiak szerint változik:
• Gyöngyös, Gyöngyös-Mátrafüred és Tar területén 2019. december 26.-án és 2020. január 2.-án végezzük.
• Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Abasár területén 2019. december 24.-én és 2019. december 31.-én végezzük.

• A PEVIK Nonprofit Kft. gyűjtési területén a a szelektív hulladék szállítást 2019.12.23-27. helyett, 2019.12.21-én végezzük el.

• A PEVIK Nonprofit Kft. gyűjtési területén a kommunális- és az üveghulladékot pedig 2020.01.01. helyett, 2020.01.04-én szombaton fogjuk elszállítani.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket/zsákokat reggel 6 óráig a szállítási útvonalra kihelyezni szíveskedjenek !

Az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó többi településen NEM változik az ünnepek alatt a hulladékgyűjtés rendje!

A KARÁCSONYFA GYŰJTÉSI időpontok megtekintéséhez kérem kattintson a szövegre.

A hulladékszállítással kapcsolatosan további tájékoztatást és információt kaphat a www.egrihulladek.hu; www.nhszgyongyos.hu; www.nhszeszakkom.hu honlapokon vagy az alábbi telefonszámokon.

 

Az Ügyfélszolgálatok ünnepi nyitvatartási rendje

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Új Esztendőt kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Elnézést kérünk Öntől, amennyiben a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) kellemetlenséget okozott Önnek azzal, hogy az elmúlt időszakban
nem kapott szemétszállítási számlát, és ezért saját hibáján kívül nem tudta befizetni a
szemétszállítási díjat. Természetesen minden ügyfelünknek kamatmentes részletfizetési
kedvezményt biztosítunk a visszamenőleges számlák kifizetésére.

Tájékoztatjuk, hogy a számlázási rendszer problémáját az okozta, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer
átalakításával létrehozott NHKV létrejöttekor 105 különböző hulladékszállítási céget és annak
különböző számlázási rendszerét kellett, hogy egyesítse. A különböző számlázási rendszerek
egységesítése hosszas informatikai folyamatot vett igénybe, amely miatt sokaknak nem tudtunk számlát
küldeni. Az informatikai átállás a végéhez ért, és a 2019. évi első negyedéves számlákat már rendben
megkapják az ügyfelek. A hulladékgazdálkodás rendszerszintű átszervezésének eredményeként a
magyar családok érdekeivel összhangban egy olyan egységes hulladékgazdálkodás jön létre, amely
egyben garantálja a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését.

Amennyiben Ön az utolsó negyedéves számlája mellett további elmaradt szemétszállítási számlákat
kapott tőlünk, kérésére természetesen kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

 

Hogyan kérhet részletfizetési kedvezményt?

 

Részletfizetési kedvezmény az alábbi módon kérhető:

Postai úton: 1300 Budapest, Pf. 333 levelezési címen

Emailben: ugyfelszolgalat@nhkv.hu címen. Kérjük, hogy az email tárgyában lehetőség szerint
a „Kamatmentes részletfizetés” megjelölés szerepeljen.

Telefonon: a nem emelt díjas 36 (1) 999-6464-es telefonszámon

Személyes ügyintézéssel: a Budapest III. kerület, Lajos u. 103. szám alatti központi
ügyfélszolgálaton, illetve a számlák első oldalán található közszolgáltatói elérhetőségeken
juthatnak információkhoz.

 

Az információkat megtalálja honlapunkon is: www.nhkv.hu

A részletfizetési kérelem letöltéséhez kérem kattintson a szövegre.

 

Bővebben a részletfizetésről

A részletfizetési kedvezmény alapesetben 6 hónapra, amennyiben e tájékoztatással együtt 6
hónapnál régebbi időszakra szóló számla is kiküldésre kerül a részletfizetés ennél hosszabb
időtartamra is, a díjtartozás egyenlő részletekben történő megfizetésére biztosítható. Amennyiben az
ingatlanhasználó kérelmében nem jelöli meg azt, hogy a díjtartozást hány havi részletben kívánja
kiegyenlíteni, úgy a részletfizetési kedvezmény – automatikusan – 3 hónapra kerül megállapításra.
A részletfizetési kedvezmény biztosítása során kamat, illetve egyéb költség nem kerül felszámításra. A
részletfizetési kedvezmény abban az esetben adható, ha díjtartozás adók módjára történő behajtását az
NHKV Zrt. még nem kezdeményezte az adóhatóságnál. A részletfizetési kedvezményre vonatkozó
kérelmet, annak biztosításáról a Társaság a beérkezéstől számított 15 napon belül dönt és arról az
Ügyfelet tájékoztatja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a részletfizetési kedvezmény biztosításának
nem feltétele, hogy a megküldött megállapodást saját kezűleg aláírja, valamint azt visszaküldje
részünkre.

 

Amennyiben a határidők és a részösszegek szerinti fizetési kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tesz eleget, úgy a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és az NHKV Zrt. intézkedik
a díjtartozás behajtása iránt.

A részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesítéséig újabb megállapodás nem köthető ugyanazon
számlára, illetve a korábban megkötött megállapodás nem érinti az esedékessé váló számlák
kiegyenlítését.

Tájékoztatjuk, hogy az ingatlanhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó felhatalmazást a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban. Ht.) 32/A. §-ának (5) bekezdése adja
meg az adatkezelés célját és időtartamát a következők szerint határozva meg: „Kérelmében, illetve az
ahhoz mellékelt dokumentumokban megadott személyes adatait az NHKV Zrt., illetve az
ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett
gazdálkodó szervezet, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti, tarthatja
nyilván. Az átvett személyes adatokat az NHKV Zrt. és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és
kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet az érintettnek a
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő
díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig) vagy törléséig kezeli.”

 

Tisztelettel:
NHKV Zrt.


Tisztelt Ügyfeleink!

 


Tisztelt Ügyfeleink!

 

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.

 

A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is, a hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is.

 

Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107- 109.), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg. Ezáltal a számla esedékességét követően fennálló számlatartozás befizetését az ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralék-kezelők közreműködésével biztosítjuk, amellyel a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kívánjuk minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését megkönnyíteni (a hátralékkezelők közreműködésével megfizetett tartozások esetén késedelmi kamatot és behajtási költség-átalányt nem számítunk fel).

 

A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a díjtartozás teljes összegének átvételére, részteljesítésre azonban nincs mód. A hátralék-kezelő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet átad az ingatlanhasználó részére.

 

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a hátralék-kezelő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre. Egyes önkormányzatok a díjfizetés lakossági terheinek csökkentésében történő közreműködés jegyében a számlatartozások előre egyeztetett időpontban történő befizetésének feltételeit is biztosítják az ingatlanhasználók számára, amelyről a helyben szokásos módon adnak tájékoztatást.

 

Az egyes településeken a hátralékkezelést ellátó megbízottak személyéről a konzorciumi partnerek tájékoztatják a települési önkormányzatokat, illetve a település szerint illetékes közszolgáltatókat, a hátralékkezelők személye az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatán is ellenőrizhető.

 

Abban az esetben, ha a díjtartozás a személyes felkeresésig rendezésre kerül, akkor ezen tájékoztatást a hátralék-kezelést végző munkatársak külön igazolás nélkül is elfogadják, azonban a befizetés számlával való összevezetését célszerű az érintett közszolgáltató ügyfélszolgálatának vagy az NHKV Zrt. központi ügyfélszolgálatának bevonásával ellenőrizni, annak érdekében, hogy az esetleges informatikai problémák (pl. pontatlan befizető azonosító vagy közszolgáltató-váltás miatti vevő azonosító módosulás) még a követeléskezelési folyamat következő lépése előtt feltárhatók legyenek.

 

Az ügyfélszolgálatok felkeresése esetén lehetőség van pótcsekk, számlamásolat, egyenlegközlő kérésére, illetve halasztási kérelem és részletfizetési kérelem előterjesztésére is, ennek aktuális részletei tekintetében, kérjük tájékozódjon honlapunkon, amelynek elérhetősége: https://nhkv.hu/wp-content/uploads/2018/06/Ugyfeltajekoztato.pdf?dl=1

 

Amennyiben a hátralékkezelési folyamat eredményeként sem került sor a díjhátralék kiegyenlítésére, Társaságunk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, fizetési felszólításban hívja fel teljesítésre az érintett ingatlanhasználókat (ebben az esetben már az ügyviteli költségek és kamatok megtérítése mellett lesz mód a tartozás rendezésére) és ha az ily módon történő felhívás is eredménytelen marad, úgy a 10.000 Ft-ot meghaladó tartozás esetében kezdeményezi Társaságunk a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.

 

A    személyes hátralék-beszedéssel párhuzamosan megteremtettük a lehetőségét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások személyes bejelentésének is, a díjhátralékot felhalmozó ingatlanhasználókat ugyancsak személyesen felkereső változás-kezelő – magukat fényképes igazolvánnyal igazoló – munkatársaknál, akik feladatukat a hatályos adatkezelési irányelveknek megfelelően végzik, a hátralékkezelőktől kapott jelzések alapján. A változás-kezelőknél bejelentett adatmódosítások további feldolgozását szerződéses partnereink és a közszolgáltatók bevonásával biztosítjuk.

 

Tisztelettel:

             NHKV Zrt.