Gazdálkodó szervezetek bejelentési kötelezettsége

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39.§ (3) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetek (kft., bt., egyéni vállalkozó, ügyvédi iroda, stb.) a vegyes hulladék tekintetében kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére. Ennek ellenére egyes gazdálkodó szervezetek nem jelentkeztek be a Közszolgáltatónál szerződéskötési céllal (azaz a cégnyilvántartás szerinti székhelyük/telephelyük nem szerepel szállítási helyként a nyilvántartásban), ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt.

 

A közszolgáltató (NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.) jogszabály által előírt feladata, hogy a díjbeszedéshez megfelelő adatot szolgáltasson az NHKV Zrt. felé a hulladékgazdálkodási díj számlázása és beszedése érdekében.

 

Fentiek alapján kérjük, hogy a honlapunkon elérhető nyomtatványon nyilatkozzon a számlán megjelölt hely hulladékgazdálkodási igénybevételi kötelezettségéről. 

A kitöltött nyilatkozatot postafordultával szíveskedjenek visszajuttatni az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. részére az info.eszakkom@nhsz.hu e-mail címre vagy postai úton a 3501 Miskolc, Pf. 126. címre megküldéssel.

 

Köszönjük szíves együttműködésüket!

Üdvözlettel:

NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.