Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetés felfüggesztésének lehetőségéről

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A világjárvány hatására Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet következtében a gazdálkodó szervezeteknél várható hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származó hulladékmennyiség csökkenése miatt az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a közszolgáltatás igénybevételét felfüggesztő gazdálkodó szervezetek részére 2020. március 17. napjától 3 hónap időtartamra lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség felfüggesztését.

A gazdálkodó szervezet fogalmát a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdésének 6. pontja határozza meg.
A felfüggesztésre irányuló kérelmet írásban megküldhetik az NHKV Zrt. honlapján közzétett „KÉRELEM gazdálkodó szervezetek részéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének és a díjfizetés felfüggesztésére” elnevezésű, hiánytalanul kitöltött nyomtatvánnyal az
ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címen.

A nyomtatvány letöltéséhez kérem kattintson a szövegre.

Kérjük a beadványhoz mellékelni a
– a hatályos cégkivonatot,
– az aláírási jogosultságot igazoló aláírási címpéldány másolatát,
– ha más személy jár el, akkor a részére a jogosult által adott meghatalmazás másolatát.

Amennyiben a felfüggesztés bejelentése után a közszolgáltató a gazdálkodó szervezet részéről észleli
a hulladékgyűjtő edényzet ürítésre történő kihelyezését, a felfüggesztés megszűnik és újból díjfizetési
kötelezettség keletkezik.

 

Budapest, 2020. március 18.

 

Üdvözlettel:
NHKV Zrt.