Lomtalanítás

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében házhoz menő lomtalanítást végez. A lomtalanítást azok a lakossági ügyfeleink igényelhetik, akik rendelkeznek a nevükön nyilvántartott aktív hulladékgazdálkodási szolgáltatással és nincs díjhátralékuk. A szolgáltatást személyesen az ügyfélszolgálaton, illetve a honlapon található űrlap kitöltésével lehet igényelni. Az ügyfélszolgálatok elérhetőségeit, valamint a lomtalanítási űrlapot a lap jobb oldalán található település lista segítségével érheti el.

 

A lomtalanítás időpontjának olyan napokat lehet választani amikor a kommunális hulladékot gyűjtjük. A lom mennyisége maximum 2 m3 lehet.

Kérjük a lakosságot, hogy a közterületek tisztaságának megőrzése érdekében a feleslegessé vált lomokat legkésőbb a megjelölt szállítási napon 6 óráig helyezze ki az ingatlana előtti közterületre, ahonnan munkatársaink elszállítják azokat. Oly módon helyezze ki, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. A megjelölt időpontnál később kihelyezett lomokért a gyűjtőjárat elhaladását követően már nem tudunk visszamenni, ezért kérjük, hogy azt követően már ne helyezzen ki hulladékot.

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Olyan szilárd hulladék, amelyek nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:

  • kommunális hulladék
  • építési törmelék
  • gumiabroncs
  • szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
  • zöldhulladék
  • elektronikai cikkek
  • veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek)

valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

 

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.

NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.