Lomtalanítás megrendelése – NHSZ Észak-KOM

A lom mennyisége maximum 2 m3 lehet. Kérjük töltse ki a nyomtatvány összes mezőjét! A NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli, amelyet megtekinthet a Társaság ügyfélszolgálatán és a honlapján (www.nhszeszakkom.hu). A személyes adat megadásával Ön hozzájárul a feltárt személyes adat meghatározott kezeléséhez.

Adatvédelmi tájékoztató